Hora

Insire a hora actual como campo. A hora obtense directamente da configuración do seu sistema operativo. Aplícase un formato de hora fixa, que non se pode actualizar coa tecla de función F9.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Field - Time


Para atribuír outro formato de hora ou adaptar á hora real, seleccione Inserir - Campos - Outros e realice as modificacións que desexe na caixa de diálogo Campos. Alén diso, pode modificar o formato dos campos de hora inseridos escollendo Editar - Campos.

Precisamos da súa axuda!