Data

Insire a data actual como un campo. Utilízase o formato predefinido de data. A data non se actualiza automaticamente.

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Field - Date


Se desexa definir outro formato de data ou que a data se actualice automaticamente, seleccione Inserir - Campos - Outros para inserir unha orde de campo e definir a configuración desexada na caixa de diálogo Campos. O formato dos campos de data poden modificarse en Editar - Campos.

Precisamos da súa axuda!