Aplicar

Transfire o contido da liña de entrada ao documento e pecha a barra de fórmula. O contido da liña de entrada insírese na posición do cursor.

Icon Apply

Aplicar

Precisamos da súa axuda!