Reiniciar numeración

Reinicia a numeración do texto. Esta icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icon Restart Numbering

Reiniciar numeración

Precisamos da súa axuda!