Reiniciar numeración

Reinicia a numeración do texto. Esta icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Reiniciar numeración

Axúdenos, por favor!