Mover cara a arriba con subpuntos

Move un parágrafo con subpuntos e o coloca enriba do parágrafo anterior. Esta icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icon Move Up with Subpoints

Mover cara a arriba con subpuntos

Precisamos da súa axuda!