Subir un nivel con subpuntos

Move os parágrafos con subpuntos un nivel cara a arriba. A icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Subir un nivel con subpuntos

Precisamos da súa axuda!