Táboa: fixa, proporcional

Se este modo está activo os cambios realizados na fila e/ou columna afectan a toda a táboa.

Icon Table: Fixed, Proportional

Táboa: Fixa, proporcional

Precisamos da súa axuda!