Táboa: fixa, proporcional

Se este modo está activo os cambios realizados na fila e/ou columna afectan a toda a táboa.

Icona

Táboa: Fixa, proporcional

Axúdenos, por favor!