Inserir columna

Inserir unha ou máis columnas na táboa, despois da selección. Para inserir varias columnas ao mesmo tempo, abra a caixa de diálogo (escolla Táboa - Inserir - Columnas), ou selccione varias columnas antes de premer na icona. O segundo método insire columnas da mesma largura relativa que as columnas seleccionadas.

Icona

Inserir columna

Precisamos da súa axuda!