Inserir filas

Inserir unha ou máis filas na táboa, na parte inferior da selección. Pode inserir máis dunha fila abrindo a caixa de diálogo (escolla Táboa - Inserir - Filas), ou seleccionando máis dunha fila antes de premer na icona. O segundo método insire filas da mesma altura que as seleccionadas.

Icona

Inserir fila

Precisamos da súa axuda!