Ligar

Liga o marco seleccionado ao marco seguinte. O texto flúe automaticamente dun marco a outro.

Icon Link Frames

Ligar marcos

Inserting, Editing, and Linking Frames

Precisamos da súa axuda!