Inserir páxinas de portada no documento

Inserir páxinas de portada no documento.

As páxinas de título son páxinas no principio dun documento que listan a información de publicación, como título da publicación, nome do autor, etc. Estas páxinas teñen unha disposición diferente á das demais páxinas do corpo do documento porque non teñen numeración de páxina e, ás veces, unha cabeceira e un rodapé diferentes e mesmo configuración diferente das marxes ou do fondo.

Para acceder a esta orde...

Escolla menú Formato - Páxina de portada


Moitos documentos, como cartas e informes, teñen unha primeira páxina que é diferente das demais páxinas do documento. Por exemplo, a primeira páxina pode ter unha cabeceira diferente ou a primeira páxina dun informe podería non ter nin cabeceira nin rodapé e si téreno as demais páxina. Isto é sinxelo de producir co Writer do LibreOffice.

Cabeceira e rodapé de páxina, numeración, marxes e orientación son algunhas das propiedades que pertencen aos estilos de páxina. O Writer do LibreOffice permite inserir unha páxina de título en branco en calquera punto do documento ou formatar unha páxina existente como páxina de título, para o que se insire unha quebra de páxina seguida do estilo de páxina que se escolla ou cambiando o estilo de páxina na posición do cursor.

Icona Nota

Empregando o estilo de páxina Predeterminado (ou calquera outro) no documento, pódeselle engadir unha cabeceira ou un rodapé como se desexe á primeira páxina anulando a selección da opción Mesmo contido na primeira páxina nas lapelas de cabeceira e rodapé do diálogo Estilo de páxina e engadindo a seguir a cabeceira ou rodapé. Entón pódese engadir unha cabeceira ou un rodapé diferente ás demais páxinas do documento.


Para converter a primeira páxina do documento nunha páxina de portada

 1. Coloque o cursor na primeira páxina,

 2. Na barra de menú escolla Formato - Páxina de portada...

 3. Seleccione Converter páxinas existentes en páxinas de portada

 4. Seleccione o estilo da páxina de portada na zona Editar propiedades da páxina

Icona Nota

Por omisión, o LibreOffice selecciona o estilo de páxina Primeira páxina.


 1. Indique as opcións de restauración da numeración das páxinas

 2. Prema en Aceptar.

Isto cambia o estilo de páxina actual a Primeira páxina e as páxinas seguintes teñen o Estilo predeterminado.

Para inserir unha páxina de título en calquera lugar do documento

Coloque o cursor onde desexe inserir unha páxina de título nova.

 1. Na barra de menús seleccione Formatar - Páxina de título.

 2. Seleccione Inserir páxinas de portada novas

 3. Indique o número de páxinas de título que desexa engadir e

 4. Indique o lugar da páxina de titulo escollendo o seu número de páxina no selector.

 5. Indique as opcións de restauración da numeración das páxinas

 6. Prema en Aceptar

Isto insire unha quebra de páxina e cambia o etilo de páxina actual a Primeira páxina. As páxinas seguintes teñen o estilo de páxina Estilo predeterminado.

Para eliminar unha páxina de título:

Non é posíbel eliminar unha páxina de título. Hai que cambiar o seu formato de estilo de páxina de Primeira páxina a calquera outro estilo de páxina que se queira.

 1. Coloque o cursor na páxina cuxo estilo desexe cambiar

 2. From the Sidebar Deck, select Sidebar Settings - Styles.

 3. En Estilos, seleccione o botón Estilos de páxina.

 4. Na lista Estilos, seleccione o estilo de páxina que desexe aplicar.

 5. Prema dúas veces no estilo de páxina que vaia aplicar.

Precisamos da súa axuda!