Modo de selección

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Edit - Selection Mode

From the status bar:

Click the Selection area.


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

No modo de selección de bloque, pode seleccionar un bloque rectangular de texto.

Precisamos da súa axuda!