Seleccionar bloque de enderezos

Seleccionar, editar ou eliminar unha disposición de bloque de enderezos na combinación de correspondencia.

Seleccione o seu bloque de enderezos preferido

Seleccione o bloque na lista que quere empregar para enderezos de combinación de correspondencia e prema en Aceptar.

Nunca incluír o país/rexión

Exclúe información de país ou rexión do bloque de enderezos.

Sempre incluír o país/rexión

Inclúe información de país ou rexión no bloque de enderezos.

Unicamente incluír país/rexión se non:

Só inclúe país ou rexional de información no bloque dedirección, se o valor é diferente do valor que introduza na caixa de texto.

Introduza a secuencia país/rexión que non pode serimpreso.

Novo

Abre o Novo Enderezo Block caixa de diálogo ondepode definir un novo esquema do bloque de enderezos.

Editar

Abre o diálogo Editar bloque de enderezos, no que se pode editar a disposición do bloque de enderezos seleccionado.

Eliminar

Exclúe o esquema do bloque de enderezo seleccionado.

Precisamos da súa axuda!