Gardar o documento combinado

Gardar a saída da combinación de correspondencia nun ficheiro.

Opcións de gardar como

Gardar como documento grande único

Garda o documento combinado nun único ficheiro.

Gardar como documentos individuais

Garda o documento combinado nun ficheiro separado para cada destinatario. Os nomes de ficheiro dos documentos constrúense a partir do nome que introduza vostede, seguido dun guión baixo e do número do rexistro actual.

De

Selecciona un intervalo de rexistros a partir do número de rexistro da caixa De e rematando o número de rexistro da caixa Para.

De

Introduza o número do primeiro rexistro que desexe incluír na combinación de correspondencia.

Para

Introduza o número do derradeiro rexistro que desexe incluír na combinación de correspondencia.

Gardar documentos

Garda os documentos.

Precisamos da súa axuda!