Imprimir documento combinado

Imprime a saída da combinación de correspondencia de todos ou dalgúns dos destinatarios.

Opcións da impresora

Impresora

Seleccione a impresora.

Propiedades

Cambia as propiedades da impresora.

Imprimir rexistros

Imprimir todos os documentos

Imprime documentos para todos os destinatarios.

De

Selecciona un intervalo de rexistros a partir do número de rexistro do recadro De e rematando o número de rexistro do recadro Para.

De

Introduza o número do primeiro rexistro que desexe incluír na combinación de correspondencia.

Para

Introduza o número do derradeiro rexistro que desexe incluír na combinación de correspondencia.

Imprimir documentos

Imprime os documentos de combinación de correspondencia.

Precisamos da súa axuda!