Nova lista de enderezos

Introduza enderezos novos ou edite os enderezos para os documentos da combinación de correo.Ao premer Aceptar aparece un diálogo que pregunta polo lugar no que desexa gardar a lista de enderezos.

Información de enderezo

Introduza ou edite o contido do campo para cada destinatario de combinación de correspondencia.

Mostrar número de entrada

Prema nos botóns para navegar polos rexistros ou escribir un número de rexistro para mostrar un rexistro.

Novo

Engade un novo rexistro en branco para a lista de enderezos.

Eliminar

Exclúe o rexistro seleccionado.

Localizar

Abre a caixa de diálogo Buscar entrada. Pode deixar a caixa de diálogo aberta mentres edita as entradas.

Personalizar

Abre o Personalizar lista de enderezos caixa dediálogo onde pode reorganizar, renomear, engadir e eliminar campos .

Precisamos da súa axuda!