Novo bloque de enderezo ou Editar bloque de enderezo

Especifique a colocación dos campos de datos de enderezos nun bloque de enderezos nos documentos de combinación de correspondencia.

Elementos do enderezo

Seleccione un campo de enderezo e arrastra o campo para a outra lista.

>

Engade o campo seleccionado da lista de elementos de enderezo para a outra lista. Pode engadir o mesmo campo máis dunha vez.

<

Elimina o campo seleccionado da outra lista.

Arrastre para aquí os elementos do enderezo

Organice os campos arrastrándoos e soltándoos ou use os botóns de frecha.

Previsualización

Mostra unha previsualización do primeiro rexistro da base de datos co deseño do bloque de enderezo actual.

(Botóns de Frecha)

Seleccione un elemento da lista e prema no botón de frecha para mover a entrada.

Precisamos da súa axuda!