Localizar entrada

Busca un rexistro do destinatario na lista de enderezos de combinación de correspondencia.

Localizar

Introduza o termo de busca.

Localizar só en

Restrinxe a busca a un campo de datos.

Seleccione o campo de datos no que desexe buscar ese texto.

Localizar

Mostra o seguinte rexistro que contén o texto de busca.

Precisamos da súa axuda!