Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Email options

Para

Select the database field that contains the email address of the recipient.

Copiar a

Abre o diálogoCopiar a, no que se poden indicar un ou máis enderezos de copia ou de copia oculta.

Asunto

Enter the subject line for the email messages.

Enviar como

Select the mail format for the email messages.

Icona Nota

Os formatos de mensaxe de texto simple e HTML envíanse no corpo da mensaxe, mentres que os formatos *.odt, *.doc e *.pdf envíanse como anexos.


Propiedades

Opens the Email Message dialog where you can enter the email message for the mail merge files that are sent as attachments.

Nome do anexo

Mostra o nome do anexo.

Enviar rexistros

Enviar todos os documentos

Select to send emails to all recipients.

De

Selecciona un intervalo de rexistros a partir do número de rexistro do recadro De e rematando o número de rexistro do recadro Para.

De

Introduza o número do primeiro rexistro que desexe incluír na combinación de correspondencia.

Para

Introduza o número do derradeiro rexistro que desexe incluír na combinación de correspondencia.

Enviar documentos

Click to start sending emails.

Precisamos da súa axuda!