Axuste

Actualiza os elementos do documento actual que teñen contido dinámico, como campos e índices.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Actualizar


Axuste

Actualiza todos os enlaces, campos, índices, táboas de contido e formato de páxina do documento actual

Cela

Actualiza o contido de todos os campos no documento actual

Cela

Actualiza as ligazóns do documento actual

Índice actual

Actualiza o contido actual O índice actual é o que contén o cursor..

Axuste

Actualiza todos os índices e táboas de contidos no documento actual. Nonnecesita poñer o cursor nun índice ou unha táboa antes de usar este comando.

Cela

Actualiza os gráficos do documento actual

Estilos e formatado

. Actualizaos formatos de páxina no documento e recalcula o número total de páxinasque se amosa no Estado Bar

Precisamos da súa axuda!