Axuste

Actualiza todos os índices e táboas de contidos no documento actual. Nonnecesita poñer o cursor nun índice ou unha táboa antes de usar este comando.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - Update - Indexes and Tables


Precisamos da súa axuda!