Índice actual

Actualiza o contido actual O índice actual é o que contén o cursor..

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Actualizar - Índice actual


Tamén pode facer clic nun índice ou unha táboa de contidos, e logo escolla Actualizar índice/Table. Os seguintes comandos tamén están dispoñíbeis no menú de contexto:

Edit Index or Table of Contents

Edita o índice ou táboa actual

Delete Index or Table of Contents

Exclúe oíndice actual ou mesa .

Precisamos da súa axuda!