Cela

. Calcula afórmula seleccionada e copia o resultado para o portarretallos

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Calcular.

+ plus sign


Calcular fórmulas complexas en documentos de texto

Mostrar o resultado dun cálculo de táboa noutra táboa

Precisamos da súa axuda!