Sort

Ordena os parágrafos ou filas da táboa seleccionados en orde alfabética ou numérica. Pode definir até tres chaves de clasificación, así como combinar teclas alfanuméricas e ordenación numérica.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Table - Sort.

From the tabbed interface:

Choose Table - Sort.

On the Table menu of the Table tab, choose Sort.

From toolbars:

Icon Sort

Sort


Criterios de ordenación

Chaves 1 a 3

Especificacriterios de ordenación adicionais. Tamén pode combinar chaves declasificación.

Columnas 1 a 3

Introduza onúmero da columna da táboa que quere empregar como base para aclasificación.

Tipos de chave 1 a 3

Seleccionea opción de clasificación que quere usar.

Orde

Ascendente

Clasifica enorde crecente, (por exemplo, 1, 2, 3 ou a, b, c).

Descendente

Clasifica enorde decrecente (por exemplo, 9, 8, 7 ou z, y, x).

Dirección

Columnas

Clasificaas columnas na táboa segundo as opcións de clasificación actuais.

Filas

Clasifica asliñas na táboa ou os parágrafos na selección de acordo coas opcións declasificación actuais.

Separador

Os parágrafos sepáranse con marcas non imprimíbeis. Ao ordenalos pode definir os caracteres ou tabulacións que quere que actúen como separadores.

Tabulacións

Se os parágrafos seleccionados corresponden a unha lista separada por tabuladores, seleccione esta opción.

Carácter

Introduzao carácter que desexa usar como separador na área seleccionada.Ao usar o separador, $ [officename] pode determinar a posición da chave declasificación no parágrafo seleccionado.

Seleccionar

Abre oCaracteres especiais, na cal pode seleccionar o carácter quedesexa usar como separador.

Idioma

Seleccione oidioma que define as regras de clasificación. Algúns idiomasclasificar caracteres especiais de forma diferente do que outras linguas.

Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Distingue entre maiúsculas e minúsculas ao ordenar unha táboa. Os idiomas asiáticos teñen untratamento especial.

note

Para idiomas asiáticos, seleccione caso Xogo para aplicar agrupación multi-nivel. Na agrupación multi-nivel, as formas primitivas de entradas están en primeiro lugar en comparación cos casos das formas e signos diacríticos ignorados. As formas son as mesmas, as acentuación das formas son comparadas. As formas aínda son os mesmos, os casos, as larguras dos caracteres, e as diferenzas de Kana xaponés dos formularios son comparados.


Precisamos da súa axuda!