Converter texto en táboa

Converte o texto seleccionado nunha táboa ou a táboa seleccionada en texto

Para acceder a esta orde...

Escolla Táboa - Converter - Texto en táboa


As opcións dispoñíbeis nesta caixa de diálogo dependen do tipo de conversión.

Separar texto en

Os separadores marcan os límites da columna no texto seleccionado. Cada parágrafo convértese nunha fila. De forma semellante, cando converte unha táboa en texto, os marcadores da columna adoptan o carácter que especifique e cada fila convértese nun parágrafo separado.

Tabulacións

converte o texto nunha táboa utilizando guías como marcadores de columnas.

Punto e coma

Converte o texto nunha táboa utilizando punto e coma (;). Como marcadores decolumnas

Parágrafo

Converte otexto nunha táboa utilizando parágrafos como marcadores de columnas.

Outros:

Converte o texto a unha táboa usando o carácter que escribe no cadro como unmarcador de columna.

Caixa de texto

Introduza o carácter que desexa usar como un marcador de columna.

Mesma largura para todas as columnas

Crea columnas de igual ancho, con independencia da posición do marcador decolumna.

Formato automático

Abre a AutoFormatação de diálogo, ondepode seleccionar un esquema predefinido para a táboa.

Opcións

Título

Formata a primeira liña da nova táboa como un título.

Repetir título

Repite a cabeceira da táboa en cada páxina que os ocos da táboa.

As primeiras ... filas

Repite as primeiras n liñas como unha cabeceira.

Non dividir táboa

Non divide a táboa entre páxinas.

Bordo

Engade un bordo á táboa e ás celas da táboa.

Precisamos da súa axuda!