Endnote Settings

Especifica o formato de notas finais. O tipo de numeración da notafinal e os Estilos de aplicar son as opcións dispoñíbeis.

Para acceder a esta orde...

Escolla a guía Ferramentas - Notas a rodapé/Notas finais - Notas finais


Numeración automática

Numeración

Select the numbering scheme that you want to use.

Selección

Descrición

1, 2, 3

Numeros arábicos

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Números romanos (maiúsculas)

i, ii, iii

Números romanos (minúsculas)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Comezar polo

Introduzao número da primeira nota a rodapé no documento. Isto éútil se quere que a nota final de numeración para abarcar máis do que undocumento.

Antes

Introduzao texto que desexa mostrar diante do número da nota final no texto da nota Por exemplo, escriba"re :."para mostrar " re: 1".

Despois

Introduza otexto que desexa mostrar despois do número da nota final no texto da nota. Por exemplo, escriba") " para amosar"1) ".

Estilos

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Parágrafo

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Páxina

Seleccione o estilo de páxina que desexa utilizar para as notas finais.

Área de texto

Seleccione o estilo de carácter que desexa utilizar para áncoras de nota defin na área de texto do documento.

Área de nota ao final

Seleccione o estilo de carácter que desexa utilizar para os números doEndNote na área de nota final.

Precisamos da súa axuda!