Endnote Settings

Especifica o formato de notas finais. O tipo de numeración da notafinal e os Estilos de aplicar son as opcións dispoñíbeis.

Para acceder a esta orde...

Escolla a guía Ferramentas - Notas a rodapé/Notas finais - Notas finais


Numeración automática

Numeración

Select the numbering style that you want to use.

Selección

Descrición

A, B, C

Maiúsculas

a, b, c

Minúsculas

I, II, III

Números romanos (maiúsculas)

i, ii, iii

Números romanos (minúsculas)

1, 2, 3

Numeros arábicos

A,... AA,... AAA,...

Numeración alfabética con letras maiúsculas. Despois das 26 primeiras entradas, a numeración reiníciase en "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numeración alfabética con letras minúsculas. Despois das primeiras 26 entradas, a numeración reiníciase en "aa".


Comezar polo

Introduzao número da primeira nota a rodapé no documento. Isto éútil se quere que a nota final de numeración para abarcar máis do que undocumento.

Antes

Introduzao texto que desexa mostrar diante do número da nota final no texto da nota Por exemplo, escriba"re :."para mostrar " re: 1".

Despois

Introduza otexto que desexa mostrar despois do número da nota final no texto da nota. Por exemplo, escriba") " para amosar"1) ".

Estilos

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style.

Parágrafo

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Páxina

Seleccione o estilo de páxina que desexa utilizar para as notas finais.

Estilos de carácter

Pode asignar estilos ás áncoras e ao texto da nota ao final. Tamén pode utilizar os estilos predefinidos de nota ao final ou usar un estilo diferente.

Área de texto

Seleccione o estilo de carácter que desexa utilizar para áncoras de nota defin na área de texto do documento.

Área de nota ao final

Seleccione o estilo de carácter que desexa utilizar para os números doEndNote na área de nota final.

Precisamos da súa axuda!