Numeración de capítulos

Especifica o formato numérico e a xerarquía para a numeración de capítulos no documento actual.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Numeración de esquema


A numeración de capítulos está ligada aos estilos de parágrafo. Por omisión, os estilos de parágrafo «Título» (1-10) están asignados aos niveis de numeración de capítulo e de esquema correspondentes (1-10). Se o desexa, pode asignar estilos de parágrafo diferentes ao nivel de numeración de esquema.

Icona Suxestión

Se desexa títulos numerados, empregue a orde do menú Ferramentas - Numeración de capítulos para asignar unha numeración a un estilo de parágrafo. Non empregue a icona Numeración da barra de ferramentas Formato.


Icona Nota

Para realzar a visualización en pantalla dos números de capítulo e de esquema, escolla Ver - Sombreamento de campos.


Axuste

Especifica o formato numérico e a xerarquía para a numeración de capítulos.

Abrir

Define as opcións de aliñamento, sangría e espazamento da lista numerada ou con viñetas.

Cargar/Gardar

Garda ou carga un formato de número de capítulo e esquema. Hai un formato de número de esquema gardado dispoñíbel para todos os documentos de texto.

Icona Nota

O botón Cargar/Gardar só está dispoñíbel para a numeración de capítulos e de esquema. Para os estilos de lista con números ou con viñetas modifique os estilos de numeración dos parágrafos.


Sen título 1 - 9

Seleccione o estilo de numeración predeterminado que desexa asignar ao nivel de contorno seleccionado.

Gardar como

Abre un diálogo no que se pode gardar a configuración actual do nivel de capítulo e esquema seleccionados. Máis tarde pódense cargar estas opcións desde outro documento.

Gardar como

Premanun estilo de numeración da lista e, a seguir, escriba un nome para oestilo. Os números corresponden ao nivel de esquema que os estilos sonasignados a.

Axúdenos, por favor!