Texto automático

Formata automaticamente o ficheiro de acordo coas opcións definidas en Ferramentas - AutoCorreção - Opcións.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Corrección automática.


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Cela

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Aplicar e editar cambios

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Opcións da autocorrección

Abre a caixa de diálogo AutoCorreção.

Para abrir o AutoFormatação de táboas caixa de diálogo, prema nunha cela da táboa, e logo escolla Táboa - Formato automático.

Precisamos da súa axuda!