Seleccionar

Elimina a(s) columna(s) seleccionada(s) na táboa.

Esta orde só está dispoñíbel cando o cursor se encontra na táboa.

Para acceder a esta orde...

From toolbars:

Icon Delete Column

Eliminar columna


Precisamos da súa axuda!