Inserir Columnas/Filas

Insire unha fila ou columna na táboa. Esta orde só está dispoñíbel cando o cursor está nunha táboa.

Para acceder a esta orde...

Escolla Táboa - Inserir - Columnas.

Escolla Táboa - Inserir - Filas.

Na barra Táboa, prema en

Icon Insert Column

Inserir columna

Icon Insert Row

Inserir fila


Inserir

Número

Enter the number of columns or rows that you want.

Posición

Especifica onde quere inserir as columnas ou filas.

Antes

Adds new columns to the left of the current column, or adds new rows above the current row.

Despois

Adds new columns to the right of the current column, or adds new rows below the current row.

Precisamos da súa axuda!