Largura de columna

Cambia a largura da(s) columna(s) seleccionada(s)

Para acceder a esta orde...

No menú de contexto dunha cela, escolla Columna - Largura.


Largura

Columnas

Introduzao número da columna que quere cambiar a largura da columna.

Largura

Introduza alargura que quere para a columna (s) seleccionada.

Precisamos da súa axuda!