Cela

Seleccione, insira e elimine as columnas ou defina a súa largura.

Para acceder a esta orde...

No menú de contexto dunha cela, escolla Columna.


Axuste

Cambia a largura da(s) columna(s) seleccionada(s)

Altura ideal

Axusta automaticamente a largura das columnas para coincidir co contido das celas Cambiar a largura dunha columna non afecta a largura das demais columnas da táboa. A largura da táboa non pode exceder a largura da páxina.

Distribute Columns Equally

Axusta a largura das columnas seleccionadas para corresponder á anchura da columna máis ancha na selección A largura total. a táboa non pode exceder o ancho da páxina.

Seleccionar

.Selecciona a columna que contén o cursor Esta opción só estádispoñíbel se o cursor está nunha táboa.

Axuste

Insire unha fila ou columna na táboa. Esta orde só está dispoñíbel cando o cursor está nunha táboa.

Seleccionar

Elimina a(s) columna(s) seleccionada(s) na táboa.

Precisamos da súa axuda!