Seleccionar

Elimina a(s) fila(s) seleccionada(s) na táboa

Para acceder a esta orde...

From toolbars:

Icon Delete Rows

Delete Rows


Precisamos da súa axuda!