Altura óptima

Axusta automaticamente as alturas das filas para cadrar co contido das celas. Esta é a opción predeterminada para as táboas novas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Táboa - Axustar automaticamente - Altura ideal de fila.

Abra a barra de ferramentas Optimizar da barra Táboa e prema en

Icon Optimal Row Height

Altura ideal de fila


Icona Nota

Esta opción só está dispoñíbel se a táboa contén unha fila con altura fixa.


Precisamos da súa axuda!