Altura de fila

Cambia a altura da(s) liña(s) seleccionada(s)

Para acceder a esta orde...

No menú de contexto dunha cela, escolla Fila - Altura.


Altura

Introduza aaltura que quere para a liña (s) seleccionada.

Axustar ao tamaño

Axusta automaticamente a altura da liña para combinar o contido das celas.

Icona Nota

Tamén pode premer co botón dereito nunha célula, e logo escolla Row - Optimal Altura.


Precisamos da súa axuda!