Cela

Seleccione, insira e elimine filas ou defina a súa altura.

Para acceder a esta orde...

No menú de contexto dunha cela, escolla Fila.


Seleccionar

Cambia a altura da(s) liña(s) seleccionada(s)

Altura ideal

Axusta automaticamente as alturas das filas para cadrar co contido das celas. Esta é a opción predeterminada para as táboas novas.

Distribute Rows Evenly

. Axusta a altura das liñas seleccionadas para corresponder á altura da liña máis alta na selección

Seleccionar

Selecciona a liña que contén o cursor

Axuste

Insire unha fila ou columna na táboa. Esta orde só está dispoñíbel cando o cursor está nunha táboa.

Seleccionar

Elimina a(s) fila(s) seleccionada(s) na táboa

Precisamos da súa axuda!