Seleccionar

. Elimina a protección de cela atodas as células seleccionadas na táboa actual

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Table - Unprotect Cells.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Unprotect Cells.

Icon Unprotect Cells

Unprotect Cells


To remove the protection from several tables at once, select the tables, and then press +Shift+T. To remove the protection from all of the tables in a document, click anywhere in the document, and then press +Shift+T.

tip

Tamén pode eliminar a protección das celas dunha táboa no Navegador .


Precisamos da súa axuda!