Seleccionar

. Impide que o contido das celasseleccionadas sexa modificado

Para acceder a esta orde...

No menú de contexto dunha cela, escolla Cela - Protexer.


Icona Nota

Cando o cursor está nunha cela só de lectura, a nota aparece no Estado Bar.


Para eliminar a protección de cela, seleccione a cela (s), prema co botón dereito e escolla móbil - Desprotexer.

Precisamos da súa axuda!