Cela

Especificar as propiedades de largura de columnas.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Táboa - Propiedades - Columnas.


Adaptar largura da táboa

Reduce ou aumenta a largura da táboa con a largura da columna modificada. Esta opción non está dispoñíbel se Automático é oseleccionado na Aliñamento área no Táboa aficha.

Axustar columnas proporcionalmente

Se é posible, o cambio na largura da columna será igual para cada columna. Esta opción non está dispoñíbel se Automático éseleccionado na área Aliñamento na Táboa aficha.

Espazo restante

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Largura de columna

Especifique a largura das columnas da táboa

Largura de columna

Introduza a largura que quere para a columna.

Frecha cara á esquerda

Mostra ascolumnas da táboa atopados á esquerda da columna actual.

Frecha cara á dereita

Mostra as columnas da táboa atopados á dereita da columna actual.

Editar táboas usando o teclado

Precisamos da súa axuda!