Cela

Especifique o tamaño, posición, espazamento e opcións de aliñamento paraa táboa seleccionada.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Táboa - Propiedades - Táboa.


Propiedades

Nome

Introduzaun nome interno para a táboa. Podes usar ese nome para localizarrapidamente a táboa no navegador.

Largura

Introduza a largura da táboa. Esta caixa de opción só estádispoñíbel se o Automático opción no Aliñamento área non está seleccionada.

Relativo

Mostra a largura da táboa como unha porcentaxe da largura da páxina.

Aliñamento

Define as opcións de aliñamento da táboa.

Automático

Esténdese a táboa horizontal para a dereita e para as marxes da páxinadereita. Esta é a configuración recomendada para táboas endocumentos HTML.

Esquerda

aliñar abordo esquerda da táboa á marxe esquerda da páxina.

Marxe esquerda

aliñar a bordo esquerda da táboa para o guión que entra esquerda caixa no Espazamento entre área.

Dereita

aliñara bordo dereita da táboa á marxe dereita da páxina.

Centrado

Centrosde mesa horizontal na páxina.

Manual

aliñarhorizontal a táboa baseándose nos valores introducidos no esquerda e Dereita caixas en Espazamento área. LibreOffice calcula automaticamente a largura da táboa.Seleccione esta opción se quere especificar o individuo largura dascolumnas .

Espazamento

Esquerda

Insirea cantidade de espazo que quere deixar entre a marxe esquerda da páxina eabordo da mesa. Esta opción non está dispoñíbel se Automático ou esquerda opción for seleccionada enAliñamento área de.

Dereita

Insirea cantidade de espazo que quere deixar entre a marxe dereita da páxina eobordo da mesa. Esta opción non está dispoñíbel se Automático ou Dereito opción for seleccionada enAliñamento área de.

Arriba

Insirea cantidade de espazo que quere deixar entre o bordo superior da táboa eotexto enriba da táboa.

Abaixo

Insirea cantidade de espazo que quere deixar entre o bordo inferior da táboa eotexto debaixo da táboa.

Icona Suxestión

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Propiedades

Dirección do texto

Especifique a dirección do texto dun parágrafo que usa o esquema de texto complexo (CTL). Esta función só está dispoñible se o soporte de esquema de texto complexo está activado.

Precisamos da súa axuda!