Formato de táboa

Especifica as propiedades da táboa seleccionada, por exemplo, nome, aliñamento, espazamento, largura da columna, bordos e fondo

Para acceder a esta orde...

Escolla Táboa - Propiedades.


Cela

Especifique o tamaño, posición, espazamento e opcións de aliñamento paraa táboa seleccionada.

Fluxo de texto

Define as opcións de fluxo de texto para o texto antese despois da táboa.

Cela

Especificar as propiedades de largura de columnas.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!