Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Para acceder a esta orde...

Choose Table - Properties.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Table Properties


Cela

Especifique o tamaño, posición, espazamento e opcións de aliñamento paraa táboa seleccionada.

Fluxo de texto

Define as opcións de fluxo de texto para o texto antese despois da táboa.

Cela

Especificar as propiedades de largura de columnas.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!