Obxecto

Abre un diálogo no que pode modificar as propiedades do obxecto seleccionado, como por exemplo o seu tamaño e nome.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Marco e obxecto - Propiedades.

Icona

Propiedades de obxecto


Axuste

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Axuste

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Axuste

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Axuste

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Area

Permite definir a cor de fondo ou gráfico.

Axuste

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!