Obxecto

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Marco e obxecto - Propiedades.

Icon Object Properties

Propiedades de obxecto


Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Axuste

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Axuste

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Axuste

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Axuste

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!