Axuste

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir/Formato - Imaxe - Propiedades - Macro.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Macro.

Escolla Editar - Texto automático - Texto automático (botón) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Escolla a lapela Formato - Carácter - Hiperligazón - botón Eventos.


Evento

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

A seguinte táboa lista os tipos de obxectos e os eventos que poden activar unha macro:

Evento

Activador de eventos

Obxecto OLE

Imaxe

Marco

Texto automático

Área do mapa de imaxe

Hiperligazón

Prema no obxecto

selecciónase o obxecto

Rato sobre o obxecto

o apuntador do rato móvese sobre o obxecto

Activar hiperligazón

prémese na hiperligazón atribuída ao obxecto

Rato abandona o obxecto

o apuntador do rato sae do obxecto

A imaxe cargouse satisfactoriamente

a imaxe cargouse correctamente

A carga da imaxe foi cancelada

a carga da imaxe foi cancelada polo usuario (por exemplo, durante unha descarga)

Non foi posíbel cargar a imaxe

a imaxe non foi cargada correctamente

Entrada de caracteres alfanuméricos

introdúcese texto

Entrada de caracteres non-alfanuméricos

Introdúcense caracteres non imprimíbeis, como separadores e quebras de liña

Redimensionar marco

redimensiónase o marco

Mover marco

móvese o marco

Antes de inserir Texto automático

antes de que se introduza o texto automático

Tras inserir Texto automático

despois de introducirse o texto automático


Icona Nota

Para eventos que están ligados a controis en formularios, vexa Propiedades de control ou Propiedades do formulario .


Acción asignada

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Os marcos permiten ligar determinados eventos a unha función que determina se o evento se manexa a través de LibreOffice Writer ou da función. Consulte a Axuda de LibreOffice Basic para obter máis información.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Asignar

Assigns the selected macro to the selected event.

Eliminar

Removes the macro assignment from the selected entry.

Precisamos da súa axuda!