Axuste

Indica o tamaño e posición do obxecto ou marco seleccionado na páxina.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Imaxe - Propiedades - Tipo.

Escolla a lapela Formato - Marco e obxecto - Propiedades - Tipo.

Escolla Ver - Estilos - abra no menú de contexto a lapela Modificar/Novo - Tipo.

Escolla a lapela Inserir - Marco - Marco - Tipo.


Tamaño

Largura

Introduza a largura que desexa para o obxecto seleccionado.

Relativo

Calcula oancho do obxecto seleccionado como unha porcentaxe da largura da área detexto da páxina.

Relación ancho relativa

Decide o que ancho de 100% significa :. Ou área de texto (excluíndo marxes)ou a páxina completa (incluíndo as marxes)

Altura

Introduza a altura que desexe para o obxecto seleccionado.

Relativo

Calculaa altura do obxecto seleccionado como unha porcentaxe da altura da área detexto da páxina.

Relación altura relativa

Decide o que significa 100% altura :. Ou área de texto (excluíndo marxes) oua páxina completa (incluíndo as marxes)

Manter proporción

Mantén as proporcións de altura e largura ao cambiar a configuración da altura ou da largura.

Tamaño orixinal

redefinea configuración de tamaño do obxecto seleccionado para os valores orixinais.

Icona Nota

Esta opción non está dispoñíbel para marcos.


Automático

Axusta automaticamente a largura ou a altura dunha armazón para coincidir co contido do cadro. Se quere, pode especificar un ancho mínimo ou altura mínima para o cadro.

Icona Nota

A opción Automático só está dispoñíbel cando selecciona un cadro.


Áncora

Indique as opcións de ancoraxe do obxecto ou marco seleccionados. As opcións de ancoraxe non están dispoñíbeis cando o diálogo se abre desde a xanela Estilos.

Á páxina

Ancora a selección á páxina actual.

Ao parágrafo

Ancora a selección ao parágrafo actual.

Ao carácter

Ancora a selección ao carácter.

Como carácter

Ancora a selección como carácter. Múdase o tamaño da liña actual para que corresponda coa altura da selección.

Posición

Especifique a localización do obxecto seleccionado na páxina.

Horizontal

Seleccione a opción de aliñamento horizontal para o obxecto.Esta opción non está dispoñíbel ao escoller «ancorar como carácter».

de

Introduza a cantidade de espazo que deixar entre o bordo esquerdo do obxecto seleccionado e o punto de referencia seleccionado na opción Para. Esta opción só está dispoñíbel cando a opción Horizontal «Desde a esquerda» está seleccionada.

a

Seleccione o punto de referencia para a opción de aliñamento horizontal seleccionada.

Pode ver o resultado das opcións de aliñamento seleccionadas na caixa Previsualización.

Reflectir nas páxinas pares

Inverte as opcións de aliñamento horizontal actuais das páxinas pares.

Icona Suxestión

Tamén pode usar as opcións para voltear a Imaxe para axustar o a disposición dos obxectos nas páxinas pares e impares.


Vertical

Seleccione a opción de aliñamento vertical do obxecto.

Icona Nota

Se ancora un obxecto a un marco cunha altura fixa, só están dispoñíbeis as opcións de aliñamento "Inferior" e "Centro".


de

Introduza a cantidade de espazo a deixar entre o bordo superior do obxecto seleccionado e o punto de referencia seleccionado na opción Para. Esta opción só está dispoñíbel ao seleccionar «Desde arriba» ou «Desde abaixo» (como carácter) na opción Vertical.

a

Seleccione o punto de referencia para a opción de aliñamento vertical seleccionada.

Manter dentro dos límites do texto

Mantén o obxecto seleccionado dentro dos límites de disposición do texto ao que o obxecto estiver ancorado. Para colocar o obxecto seleccionado en calquera lugar do documento non seleccione esta opción.

Por omisión, a opción Manter dentro dos límites do texto selecciónase ao abrir un documento creado nunha versión do Writer anterior á OpenOffice.org 2.0. Porén, esta opción non se selecciona ao crear un documento ou ao abrir un documento no formato do Word da Microsoft (*.doc).

Visualizar campo

Mostra unha visualización da selección actual.

O rectángulo verde representa o obxecto seleccionado e o vermello o punto de referencia de aliñamento. Se ancora un obxecto como carácter, o rectángulo de referencia transfórmase nunha liña vermella.

Formato - Referencia

Formato - Aliñar

Axúdenos, por favor!