Imaxe

Formata o tamaño, posición e outras propiedades da imaxe seleccionada.

Tamén é posíbel cambiar algunhas das propiedades da imaxe seleccionada coas teclas de atallo.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

Na barra Imaxe (cando hai imaxes seleccionadas), prema en

Icon Graphics Properties

Propiedades de imaxes


O cadro de diálogo Imaxe contén as lapelas seguintes:

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Axuste

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Axuste

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Axuste

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Imaxe

Indique as opcións de voltear e a ligazón da imaxe seleccionada.

Agrupar

Trims ou muda o tamaño o gráfico seleccionado. Tamén pode dar a gráfica ao seu tamaño orixinal.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Axuste

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Precisamos da súa axuda!