Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Inserir - Sección - Notas ao pé de páxina/Notas ao final.

Escolla o botón Formato - Seccións - Opcións, lapela Notas a rodapé/Notas ao final


Notas a rodapé

Recoller na fin do texto

Engade notas a rodapé aofinal da sección. Se a sección se estende por máis dunha páxina, as notasao pé de páxina engádense á parte inferior da páxina na que as áncoras denotas ao pé de páxina aparecen.

Reiniciar numeración

reinicia a numeración para o número que seespecifica nota.

Comezar polo

Introduza o número que desexaasignar á nota.

Formato personalizado

Especifica un formato denumeración personalizado para as notas a rodapé. Esta caixade opción só está dispoñíbel se o numeración Restart caixa deopción é o seleccionado.

Antes

Introduza o texto que desexa mostrarfronte ao número nota.

Botón de rotación propio formato

Select the numbering scheme for the footnotes.

Despois

Introduza o texto que desexa mostrardespois do número de notas de rodapé.

Notas ao final

Recoller no final da sección

Engade notas de fin ao final dasección.

Reiniciar numeración

Reinicia a numeración da nota final ao númeroque se especifica.

Comezar polo

Introduza o número que desexaasignar á nota final.

Formato personalizado

Especifica un formato denumeración personalizado para as notas finais. Esta caixa deopción só está dispoñíbel se o Restart numeracióncaixa de opción está marcada.

Antes

Introduza o texto que desexa mostrardiante do número da nota final

Botón de rotación propio formato

Select the numbering scheme for the endnotes.

Despois

Introduza o texto que desexa mostrardespois do número da nota final.

Precisamos da súa axuda!