Opcións

Especifica o número de columnas e o seu deseño para a sección.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Sections - Options button.


As seccións seguen o comportamento do fluxo de texto da páxina en que están inseridas.

Por exemplo, se insire unha sección que utiliza un deseño de dúas columnas nun estilo de páxina que utiliza un deseño de catro, o de dúas aníñase nunha das catro columnas.

Tamén pode aniñar seccións, ou sexa, inserir unha sección dentro doutra.

Columnas

Especifica o número de columnas e o esquema de columna dun estilo de páxina, marco ou sección.

Axuste

Sangra a sección con marxes á esquerda e á dereita.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Precisamos da súa axuda!