Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Para acceder a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Page Style.

From the context menu:

Choose Page Style.

From the tabbed interface:

On the Layout tab, choose Page Margins or Page Size or Page Columns and click on More Options.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Page Style.

From toolbars:

Icon Page Style

Page Style

From the keyboard:

+ Shift + P

From the status bar:

Click on the Page Style area.

From the sidebar:

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Edit Style.


Sombra

Define as opcións para o estilo seleccionado.

Permite definir esquemas de páxina para documentos únicos e de varias páxinas, así como unha numeración e formatos de papel.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Sombra

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Texto

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Área

Define as opcións de bordo para os obxectos seleccionados en Writer ou Calc.

Columnas

Especifica o número de columnas e o esquema de columna dun estilo de páxina, marco ou sección.

Nota a rodapé

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Soporte para idiomas asiáticos

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Fluxo de texto

Adds a text grid to the current page style. This option is only available if Asian language support is enabled under Languages and Locales - General in the Options dialog box.

Restabelecer

Restabelece os valores modificados na lapela actual aos valores que había ao abrir a caixa de diálogo. Se se empregou Aplicar antes de pechar o diálogo, os valores restáurase aos que había antes do último uso de Aplicar.

Aplicar

Aplica as modificacións a todas as lapelas sen pechar a caixa de diálogo. Non é posíbel desfacelo con Restaurar.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.

Cancelar

Pecha a caixa de diálogo e descarta os cambios de todas as lapelas. Se se empregou Aplicar, descártanse os cambios após o último uso de Aplicar.

Precisamos da súa axuda!