Outline & List

Adds or removes outline level, list style, and line numbering from the paragraph or paragraph style. You can also restart or modify the start number for numbered lists and line numbering.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Paragraph - Outline & List tab.

Right-click a paragraph, choose Paragraph - Edit Style - Outline & List tab.

Choose Styles - Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).

Choose View - Styles - open context menu New/Edit Style - Outline & List tab (Paragraph Styles).


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & List tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

Outline

Nivel do esquema

Assigns an outline level from 1 to 10 to the selected paragraphs or Paragraph Style. Select [None] to remove the outline level.

Apply List Style

List Style

Select the List Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window () if you click the List Styles icon.

Editar estilo

Edit the properties of the selected list style. These properties will apply to all paragraphs formatted with the given list style.

This button is disabled when Heading Numbering is applied. Choose Tools - Heading Numbering to edit the outline level and numbering format.

note

Outline level and List style are independent of each other. Use Tools - Heading Numbering to assign a numbering format to paragraph styles used as headings in a document outline structure.


The next three options only appear when you edit the properties of a selected paragraph by choosing Format - Paragraph.

Restart numbering at this paragraph

Restarts the numbering at the current paragraph.

Comezar con

Select this check box, and then enter the number that you want to assign to the paragraph.

Botón xiratorio «Comezar con»

Enter the number that you want to assign to the paragraph. The following paragraphs are numbered consecutively from the number that you enter here.

Numeración de liñas

Specify the Line numbering options. To add line numbers to your document, choose Tools - Line Numbering.

Incluír este parágrafo na numeración de liñas

Inclúe o parágrafo actual na numeración de liñas.

Reiniciar neste parágrafo

Reinicia a numeración de liñas no parágrafo actual, ou no número que se indique.

Comezar desde

Introduza o número desde o que reiniciar a numeración de liñas

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

The following buttons appear only for Paragraph Style.

Aplicar

Aplica as modificacións a todas as lapelas sen pechar a caixa de diálogo. Non é posíbel desfacelo con Restaurar.

Restaurar ao herdado

Os valores desta lapela restablécense nos correspondentes do estilo indicado en «Herdar de» da lapela Organizador. En todos os casos, e tamén cando o valor de «Herdar de» é «- Ningún -», tamén se retiran os valores da lapela actual indicados en «Contén».

Precisamos da súa axuda!