Fluxo de texto

Especifique as opcións de separación con guións e paxinación.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Fluxo de texto

Escolla Ver - Estilos -, abra o menú de contexto Modificar/Novo - Fluxo de texto

Escolla a lapela Editar - Atopar e substituír - Formato - Fluxo de texto


Guionización

Especifique o opcións de hifenização para documentos de texto.

Automaticamente

Insire automaticamente guións onde son necesarios nun parágrafo.

Caracteres na fin de liña

Introduza o número mínimo de caracteres que deixar ao final da liña antes de inserir un guión.

Caracteres no inicio de liña

Introduza o número mínimo de caracteres que deben aparecer no inicio da liña despois do guión.

Número máximo de guións consecutivos

Introduza o número máximo de liñas consecutivas que poden ser separadas con guión.

Quebras

Especifique a páxina ou columna break opcións.

Inserir

Marque esta caixa de opción e, a seguir, seleccione o tipo de quebra que desexe usar.

Tipo

Seleccione o tipo de quebra que desexa inserir.

Posición

Seleccione onde desexa inserir a quebra.

Con estilo de páxina

Marque esta caixa de opción e, a seguir, seleccione o estilo de páxina que desexe utilizar para a primeira páxina tras a quebra.

Estilo de páxina

Seleccione o estilo de formato a empregar para a primeira páxina tras a quebra.

Número de páxina

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

Opcións

Especifique as opcións de fluxo de texto para os parágrafos que aparecen antes e despois da quebra de páxina.

Non dividir parágrafo

Despraza o parágrafo enteiro á seguinte páxina ou columna tras a inserción dunha quebra.

Manter parágrafos xuntos

Mantén o parágrafo actual e o parágrafo seguinte xuntos ao inserir unha quebra de páxina ou de columna.

Control de liñas illadas

Especifica o número mínimo de liñas nun parágrafo antes dunha quebra de páxina. Marque esta caixa de opción e, a seguir, escriba un número na caixa Liñas. Se o número de liñas no fin da páxina é menor que o valor especificado na caixa Liñas, o parágrafo é desprazado á páxina seguinte.

Control de liñas viúvas

Especifica o número mínimo de liñas nun parágrafo na primeira páxina tras a quebra. Marque esta caixa de opción e, a seguir, escriba un número na caixa Liñas . Se o número de liñas da parte superior da páxina é menor que o valor especificado na caixa Liñas, a posición da quebra é axustada.

Restaurar

Restaura os cambios feitos na lapela actual para os que se aplicaban cando se abriu este diálogo.

Aplicar

Aplica os valores modificados ou seleccionados sen pechar a caixa de diálogo.

Órfãos .

Precisamos da súa axuda!